Aanmeldformulier (N.B.: alleen invullen als we reeds contact gehad hebben en een afspraak hebben gemaakt)

Aanmeldformulier

Geboortedatum
DD dash MM dash JJJJ
Intoxicaties: Rook je? Gebruik je drugs? (zo ja: welke en hoe vaak) Hoeveel eenheden alcohol drink je per week (gemiddeld)? Hoeveel koppen koffie drink je per dag?
Client verklaart:(Vereist)
De algemene voorwaarden van de praktijk te hebben gelezen. Wel/niet akkoord te gaan met het aanleveren van gegevens over de zorgvraagtypering door hulpverleners binnen de GGZ (gepseudonimiseerd: niet herleidbaar naar personen) aan de NZa. De NZa gebruikt deze informatie voor het onderhouden en doorontwikkelen van het systeem van zorgvraagtypering, zodat deze in de toekomst nog beter aansluit op de dagelijkse zorgpraktijk. Wel/niet in te stemmen met uitwisseling van informatie tussen de behandelaar en de huisarts/verwijzer (zoals het versturen van een afrondende brief aan het einde van de behandeling). In te stemmen met uitwisseling van informatie tussen behandelaar en collega’s in intervisievorm (geanonimiseerd) en indien nodig tussen behandelaar en de LVVP tijdens de vijfjaarlijkse visitatie in het kader van kwaliteitsbewaking. Akkoord te gaan met de betalingsvoorwaarden zoals hieronder vermeld. Indien de behandeling niet geheel wordt vergoed door de zorgverzekeraar, is cliënt bekend met de gemaakte afspraken hieromtrent. Kosten behandelingen Basis GGZ Ik hanteer de betalingsvoorwaarden voor vrijgevestigde psychologen (LVVP), zie ook mijn website https://estherschuller.com/?p=291 De zorg valt onder de Basis GGZ. Binnen de Basis GGZ wordt zorg gedeclareerd volgens het Zorgprestatiemodel, zie hierover meer op mijn website. Hoe de vergoeding is geregeld verschilt per zorgverzekeraar. Bekijk altijd uw polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met uw verzekeraar. De kosten worden na afloop van de behandeling bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd door uw behandelaar. Uw eigen risico wordt aangesproken en indien van toepassing door de zorgverzekeraar bij u in rekening gebracht. Voor behandelingen die niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar geldt het tarief € 114,28 euro per 45 minuten directe tijd. Voor een sessie die niet uiterlijk 24 uur van te voren is afgezegd wordt € 49,- in rekening gebracht. Deze nota wordt niet door uw verzekeraar vergoed. U kunt deze dus niet indienen bij uw zorgverzekeraar. Plaats, datum: Naam cliënt: Behandelaar: E. Schuller