Contact

Psychologiepraktijk Esther Schuller

Rokin 98-I

1012 KZ Amsterdam

Gezondheidscentrum “De Koningin”

Koninginneweg 31

2012 GJ Haarlem

Telefoon:          06-1938 7140

E-mail:              info@estherschuller.com

Bereikbaarheid en waarnemingsregeling

U kunt telefonisch of via e-mail contact opnemen met de praktijk. De praktijk is buiten kantooruren (avonden en weekends), of tijdens mijn afwezigheid wegens vakantie, niet bereikbaar. 

In spoedeisende of dringende situaties kan door cliënt contact worden opgenomen met de huisarts (of met de vervangende huisarts/huisartsenpost buiten kantooruren, telefoonnummer 088-0030600). Bij crisissituaties of acute psychische nood kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam, tel. 020-5235433.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.